Loading...

Regulamin Hotelu Wrocławska Przystań Pupili

Regulamin naszego hotelu

Wejdź i sprawdź aktualny regulamin naszego hotelu. Przed rezerwacją wizyty musisz go zaakceptować!

psy w ogrodzie hotel dla zwierząt

§ 1. Postanowienia ogólne

Niniejszy Regulamin określa zasady funkcjonowania Hotelu dla Zwierząt "Wrocławska Przystań Pupili" (dalej zwany "Hotelem") oraz prawa i obowiązki jego Klientów.
Akceptacja niniejszego Regulaminu jest obowiązkowa dla wszystkich Klientów Hotelu.
§ 2. Warunki przyjęcia zwierząt

 1. Hotel przyjmuje do opieki wyłącznie zdrowe zwierzęta z aktualnymi szczepieniami i dokumentacją potwierdzającą ich stan zdrowia (książeczka zdrowia zwierzęcia).
 2. W przypadku psów i kotów, wymagane jest również posiadanie ważnej profilaktyki przeciwpasożytniczej (odrobaczanie, ochrona przed pchłami i kleszczami).
 3. Hotel zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zwierzęcia, jeżeli jego stan zdrowia budzi wątpliwości lub stwarza zagrożenie dla innych podopiecznych.
 4. Klient zobowiązany jest do przekazania informacji na temat wszelkich alergii, schorzeń, nietypowych zachowań oraz potrzeb swojego zwierzaka.
 5. Klient ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone przez swoje zwierzę w Hotelu.

§ 3. Opieka nad zwierzętami

 1. Hotel zobowiązuje się do zapewnienia profesjonalnej opieki nad zwierzętami, dostosowanej do ich potrzeb i preferencji.
 2. Hotel zapewnia odpowiednie warunki higieniczne oraz wydzielone pomieszczenia dla różnych gatunków zwierząt.
 3. Hotel zobowiązuje się do karmienia zwierząt zgodnie z ustalonym planem żywieniowym oraz zapewnienia im odpowiedniej ilości wody pitnej.
 4. W przypadku psów, Hotel zapewnia codzienne spacery oraz możliwość zabawy i interakcji z innymi psami, z uwzględnieniem potrzeb socjalizacyjnych każdego zwierzęcia.
 5. W przypadku kotów, Hotel zapewnia możliwość bezpiecznych i kontrolowanych interakcji z innymi kotami, zabawę oraz stymulację umysłową.
 6. Hotel współpracuje z lokalnymi gabinetami weterynaryjnymi, które mogą udzielić pomocy medycznej w przypadku potrzeby.

§ 4. Rezerwacje i płatności

 1. Rezerwacja pobytu zwierzęcia w Hotelu może być dokonana telefonicznie, mailowo lub poprzez formularz kontaktowy na stronie internetowej Hotelu.
 2. Klient zobowiązany jest do podania informacji na temat swojego zwierzaka oraz daty pobytu podczas rezerwacji.
 3. Klient zawiadomi Hotel o anulowaniu rezerwacji nie później niż 7 dni przed planowanym przyjęciem zwierzęcia.

§ 5. Odbiór zwierzęcia

 1. Klient zobowiązany jest do odebrania swojego zwierzaka w umówionym dniu i godzinie. W przypadku opóźnienia, Klient powinien poinformować Hotel o przyczynie opóźnienia oraz nowym terminie odbioru zwierzęcia.
 2. Hotel zastrzega sobie prawo do naliczenia dodatkowych opłat za przedłużenie pobytu zwierzęcia w przypadku nieodebrania go przez Klienta w ustalonym terminie.

§ 6. Reklamacje

 1. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług świadczonych przez Hotel, Klient ma prawo zgłosić reklamację na piśmie lub drogą elektroniczną.
 2. Reklamacje należy zgłosić w terminie 14 dni od dnia zakończenia pobytu zwierzęcia w Hotelu.
 3. Hotel zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania.

§ 7. Postanowienia końcowe

 1. Hotel zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. Wszelkie zmiany obowiązują od dnia ich opublikowania na stronie internetowej Hotelu.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, obowiązują przepisy Kodeksu cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawa.

Data aktualizacji: 31.03.2023

Najnowsze posty

Image

Najczęściej zadawane pytania - FAQ

06-04-2023

1. Czy mój pies będzie miał możliwość socjalizacji z innymi psami? Oczywiście! Wrocławska Przystań P…

Więcej

Image

Jak przygotować psa do pobytu w hotelu dla zwierząt?

04-03-2023

Zastanawiając się nad tym, jak przygotować psa do pobytu w hotelu, warto zacząć od kwestii psychicznego komfor…

Więcej