Bunia w domu tymczasowym potrzebuje wsparcia

Snake pod stałą opieką Stowarzyszenia

Korba w Domu Tymczasowym

Bidon pod stałą opieką Stowarzyszenia