Ceść Jestem Alo. Mam ctely miesiące, wienc jesce tloskę seplnię. Mieszkam sobie telaz w hoteliku dla piesków.